Roman Vybíral

Analýza judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů v České republice

Jurisprudence 1/2013 Rubrika: Články Str.: 12-17

Klíčová slova: sportovní právo, sportovci, samostatně výdělečná činnost,

Abstrakt: Hlavní cíl příspěvku spočívá v analýze právní povahy postavení profesionálních sportovců kolektivních sportů na území České republiky. Celou řadu let se objevují kritické hlasy odsuzující převážné vnímání těchto sportovců jako osob vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost, ve smyslu zákona o daních z příjmů. Správné začlenění těchto sportovců do kategorie samostatně výdělečně činných osob, případně do kategorie závislých osob, má přitom zásadní dopady do daňové sféry sportovce. Autor v článku představuje některá relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu České republiky, která následně podrobuje kritice.


Stáhnout