Jakub Michálek
Pracoviště autora: Česká pirátská strana

Aktuální stav soudnictví

Jurisprudence 3/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 30–39

Klíčová slova: reforma justice, kvalita soudnictví, důvěra občanů, transparence, justiční politika

Abstrakt: V článku představuji svůj pohled na problémy českého soudnictví. Soudnictví je služba nezávislého a státem vykonávaného řešení sporů, která chrání práva občanů a další ústavní hodnoty. Soudnictví má být otevřené a aspirovat na vynikající kvalitu. České soudnictví si ve středoevropském kontextu vůbec nevede špatně. Současně se ukazuje, že oproti západním státům jako Nizozemsko, Rakousko či Německo máme stále široké možnosti, jak práci soudů a důvěru občanů v ně zlepšit. Za příčiny problémů považuji zejména pomalost některých soudních řízení, způsob výběru soudců a soudních funkcionářů, nedostatek transparence, chybějící systém kvality v soudnictví, pomalost inovací, neadekvátní personální zajištění a dlouhodobou neschopnost Ministerstva spravedlnosti tyto problémy řešit. Vymezení problémů je předpokladem k tomu, nastavit v justici systém trvalého zlepšování.


Stáhnout