Eva Šmakalová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Aktuální spory týkající se imunit států před Mezinárodním soudním dvorem

Jurisprudence 2/2024 Rubrika: Články Str.: 37-41

Klíčová slova: imunita státu, kogentní normy, Mezinárodní soudní dvůr, soudní spor, terorismus

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vývojem výjimek ze státních imunit po roce 2012, kdy Mezinárodní soudní dvůr rozhodl ve věci Jurisdikční imunity státu. Shrnuje toto rozhodnutí a následně popisuje vývoj ve třech státech, a to Itálii, Kanadě a USA. Ve všech těchto státech vedly výjimky ze státních imunit ke vzniku mezistátního sporu před Mezinárodním soudním dvorem. Itálie na základě judikatury svého ústavního soudu nerespektuje imunity státu ve věcech závažných porušení lidských práv a kogentních norem obecného mezinárodního práva. Kanada a USA uzákonily výjimky ze státních imunit pro státy zapsané na seznamy podporovatelů terorismu. Příspěvek shrnuje i aktuální stav soudních sporů před Mezinárodním soudním dvorem.


Stáhnout