Tereza Papoušková, Jan Papoušek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Mararykovy univerzity v Brně

Advokáti před Ústavním soudem: zaručuje jejich zkušenost úspěch?

Jurisprudence 2/2017 Rubrika: Články Str.: 12-24

Klíčová slova: Ústavní soud, advokáti, úspěšnost advokátů, zkušenost advokátů, vliv zkušenosti na šance na úspěch, kvantitativní analýza

Abstrakt: Ač je to v České republice spíše výjimečné, jinde se na vrcholné soudy obrací pouze advokáti, kteří se na daný typ řízení úzce specializují a kteří případy, se souhlasem klientů, přebírají od svých méně zkušených kolegů. Měla by tato praxe své opodstatnění i v kontextu řízení před Ústavním soudem? Mají zkušenější advokáti v řízení před Ústavním soudem větší šance na úspěch? Autoři na tyto otázky odpovídají kladně, a to na základě analýzy dat o 40 489 konečných rozhodnutích Ústavního soudu, k nimž byli schopni přiřadit konkrétního advokáta. Přispívají tak k širší teoretickovědní diskusi o vztahu mezi zkušeností advokáta a jeho šancemi na úspěch v řízení před soudem. Nad rámec testování existujících hypotéz autoři dále zpřístupňují dosud nikde neuveřejněné statistiky o vystupování advokátů před Ústavním soudem.


Stáhnout