Tereza Papoušková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Advokáti před Ústavním soudem: za jakých okolností se na něj obrací?

Jurisprudence 1/2018 Rubrika: Články Str.: 28-41

Klíčová slova: Ústavní soud, advokáti, rozhodování advokátů, přání klienta, gatekeeping, filtrační mechanismus, povinné zastoupení, advokátní přímus

Abstrakt: Ústavní soud ovlivňuje, o čem se mluví. Do celospolečenské debaty však může vnést jen ta témata, která se objevují v návrzích k němu podaných. A není-li návrhu bez advokáta, mohou to být právě advokáti, a nikoliv jejich klienti, kdo určují, která témata to budou. Je tomu ale skutečně tak? Za jakých okolností advokáti svým klientům řízení před Ústavním soudem spíše vymlouvají a kdy jej naopak oni sami preferují? Na základě analýzy dotazníků vyplněných 1 061 advokáty a rozhovorů vedených s osmi z nich autorka dospívá k závěru, že advokáti spíše neslouží jako hlídači bran Ústavního soudu (gatekeepers) a že na jejich rozhodování mají významný vliv vyhlídky na úspěch, finanční situace klienta a přítomnost konfliktu mezi předchozími rozhodnutími vydanými v dané věci. Normativní diskuse těchto závěrů pak ústí v tvrzení, že by advokáti neměli přání klienta obrátit se na Ústavní soud respektovat vždy a že již nyní mají zákonné možnosti, jak tak neučinit.


Stáhnout