Jiří Kapras
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Absence inkompatibility funkce člena Parlamentu s funkcí člena zastupitelstva obce a kraje jako překážka prosazování celospolečenských zájmů?

Jurisprudence 4/2022 Rubrika: Články Str.: 31-40

Klíčová slova: střet zájmů, inkompatibilita, neslučitelnost, kumulace funkcí

Abstrakt: Článek se věnuje problematice neslučitelnosti veřejných funkcí v českém právním prostředí a vztahu kumulace vybraných funkcí k principu dělby moci a schopnosti prosazovat celospolečenský zájem. Po obecném úvodu vysvětlujícím základní pojmy spjaté s inkompatibilitou se článek zaměřuje na zkoumání otázky, zda kumulace funkcí u členů Parlamentu s sebou nemůže nést některé dnes spíše přehlížené negativní projevy, opodstatňující úvahy o zakotvení jejich neslučitelnosti, a zda se posouzení této otázky nějak liší v závislosti na tom, zda hovoříme o poslancích, nebo senátorech. Autor dochází k závěru, že přílišná kumulace funkcí člena Parlamentu ČR a člena zastupitelstva obce nebo kraje může být v některých případech na újmu prosazování celospolečenských zájmů, a to zejména na půdě Senátu, a nabádá českého zákonodárce k hlubším úvahám o řešení těchto případů kumulace cestou inkompatibility.


Stáhnout