Petr Osina
Author’s affiliation: Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Večeřa, Miloš – Urbanová, Martina a kolektiv: Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 194 stran

Jurisprudence 1/2016 Section: Reviews Page: 43-44


Download