Examples of Citations

monographs

KNAPP, V. Velké právní systémy: Úvod do srovnávací právní vědy. Praha 1996, str. 131.

ALEXY, R. A. Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford 1989, str. 182.

collection of works

MACCORMICK, N. – BIRKS, P. The Legal Mind: Essays for Tony Honoré. Oxford 1991, str. 23.

Bobek, M. – Kühn, Z. a kol.  Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha 2013, str. 98–110.

GERLOCH, A. – ŠTURMA, P. (eds.) Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha 2012, str. 286.

articles

HRÁDEK, J. Koexistence náhrady škody s poskytnutím přiměřeného zadostiučinění za zásah do osobnostních práv fyzické osoby. Jurisprudence, 2010, č. 6, str. 20–25.

HARTKAMP, A. S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands. Am. Journ. Comp. L. (1992), sv. 40, str. 551.

submissions in a collection of works

MELZER, F. Nauka o typových pojmech na příkladu pojmu stavby ve smyslu občanskoprávním. In: Dvořák, J. – Winterová, A. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, Praha 2009, str. 319–334.

WORTHINGTON S. Justifying Claims to Secondary Profits. In: Schrage E. J. H. Unjust Enrichment and the Law of Contract, London 1999, str. 230.

repeated citation

ALEXY, c. d., str. 33. or (in case more works of same author are cited ALEXY, Theory, str. 33.

internet

LYNSKEY, O. Rising like a Phoenix: The ‘Right to be Forgotten’ before the ECJ. In: Euroepan Law Blog [online]. 13. 5. 2014 [14. 5. 2014]. See <http://europeanlawblog.eu/#sthash.IXiuXDbQ.dpuf>.

Contacts

editorial office
Charles University
Faculty of Law

office no. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

subscription
Wolters Kluwer, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


More