Monika Forejtová | University of Western Bohemia, Pilsen

V. Pavlíček, H. Hofmannová: Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium 2015

Jurisprudence 5/2015 Section: Reviews Page: 41-42


Download