Jan Chmel
Author’s affiliation: Faculty of Law, Charles University

The Parliament and Judicialisation of Politics: Reflection of the Czech Constitutional Court Decision-making in the Debates in the Chamber of Deputies

Jurisprudence 5/2018 Section: Articles Page: 3–14

Keywords: judicialization of politics, parliamentary debates, Constitutional Court

Abstract: Článek se zaměřuje na vliv Ústavního soudu ČR na zákonodárství a na parlamentní debaty. Autor se pokouší zjistit, zda poslanci při projednávání zákonů zohledňují existující judikaturu Ústavního soudu a popřípadě potenciální možnost soudního přezkumu ústavnosti projednávaných zákonů. Za tímto účelem autor statistickou i kvalitativní metodou analyzuje zmínky o rozhodovací činnosti Ústavního soudu v debatách v poslanecké sněmovně ve volebním období 2013–2017. Dospívá k závěru, že poslanci na Ústavní soud ve svých debatách aktivně odkazují a přinejmenším rétoricky k němu projevují značný respekt, či až úctu. Tím soudu umožňují svou rozhodovací činností ovlivňovat jak obsah přijímaných zákonů, tak legislativní proces.


Download