Šárka Dušková
Author’s affiliation: Faculty of Law, Masaryk University Brno

Pospíš il, I. – Týč , V. a kol. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016

Jurisprudence 5/2017 Section: Reviews Page: 46-47


Download