Tomáš Friedel
Author’s affiliation: Faculty of Law, Charles University

Kosař, D. – Papoušková, T. Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017

Jurisprudence 4/2018 Section: Reviews Page: 46–47


Download