Pavel Ondřejek

Káčer, Marek: Prečo zotrvať při rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu. Praha: Leges 2013

Jurisprudence 6/2014 Section: Reviews Page: 45-47


Download