Michal Jantoš
Author’s affiliation: Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Jelínková, J. – Tuháček, M. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017

Jurisprudence 4/2018 Section: Reviews Page: 47–48


Download