Jakub Valc
Author’s affiliation: Faculty of Law, Masaryk University Brno

HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno, 2016, 156 s.

Jurisprudence 1/2017 Section: Reviews Page: 43-44


Download