Petr Bělovský | Charles University Faculty of Law, Prague

P. Blaho – M. Skřejpek a kol. Digesta seu Pandectae. Tomus I, Liber I – XV, fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, sv. I, knihy I–XV, vybrané části, Karolinum 2015

Jurisprudence 6/2015 Section: Reviews Page: 43-44


Download