Harald Christian Scheu, Lucie Škapová
Author’s affiliation: Faculty of Law, Charles University in Prague

Mazák, J. – Janošíková, M. a kol. Charta základních práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike

Jurisprudence 6/2017 Section: Reviews Page: 43-45


Download